Hoe lang heb ik garantie op een product?

Hoe lang heb ik garantie op een product?

Je bent hier

Alle producten hebben een garantieperiode van 24 maanden. De garantietermijn start bij ontvangst van de goederen. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren.

Wanneer je een product ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien we je graag zo snel mogelijk van een passende oplossing. Afhankelijk van jouw product doen wij dit door vervanging, reparatie of in een uitzonderlijk geval, een financiële tegemoetkoming.

Wanneer jouw product binnen de garantietermijn mankementen of defecten vertoont, dan kun je dit per mail aan ons melden. Geef tevens jouw ordernummer door zodat wij meteen het juiste product voor ons hebben. Ter ondersteuning is een duidelijke omschrijving (eventueel met foto’s of een filmpje) gewenst. Wij zullen dan beoordelen of het product in aanmerking komt voor aanspraak op garantie.

Het vervolgproces kan onder andere het volgende omvatten:

 • In overleg met de fabrikant van het product bekijken wij wat de vervolgstappen gaan worden. Het kan zijn dat de fabrikant het product in hun fabriek wil onderzoeken. Dit zou betekenen dat het product opgestuurd moet worden voor onderzoek / reparatie / vervanging. Dit is een vervelende handeling (wat wij uiteraard begrijpen, want je bent het product voor een geringe periode kwijt). Het product zal gede-installeerd moeten worden en terug naar de fabrikant moeten. Via deze weg willen wij benadrukken dat het daarom raadzaam is om verpakking(en) altijd te bewaren. Wij kunnen namelijk niet voorzien in verpakkingen. In geen geval is Loftlamp.nl verantwoordelijk voor kosten welke gemaakt dienen te worden voor vervangende (deugdelijke) verpakking(en) en de-installatie van producten voor zover nodig.
 • Wanneer is vastgesteld door de fabrikant dat het om technisch falen van het product gaat, gaan zij over tot reparatie of vervanging. Dit zal kosteloos gebeuren. Wanneer wordt vastgesteld dat het niet om technisch falen gaat maar bijvoorbeeld om een defect door menselijk handelen (lees hieronder wat we hier o.a. mee bedoelen), dan zal in overleg met jou bekeken worden wat de eventuele kosten voor reparatie of vervanging zijn.

Wat valt er onder andere wel onder fabrieksgarantie:

 • Technisch falen (mits correct aangesloten)
 • Afwijkingen aan de vorm van het product welke duidelijk aantoonbaar zijn en niet horen te zijn.
 • Falende of uitvallende LED’s (mits correct aangesloten)
 • Drivers of transformators welke het begeven  (mits correct aangesloten)
 • Coating welke loslaat / afbladdert (mits aan juiste omstandigheden en temperaturen blootgesteld)

Wat valt er onder andere niet onder fabrieksgarantie:

 • Falen door verkeerde aansluiting van het product. Denk hierbij onder ander aan: Bekabeling verkeerd aansluiten. Loskomen van het product van het oppervlak waaraan of waarop deze gemonteerd is. Verkeerde lichtbronnen gebruiken (anders dan voorgeschreven). Verkeerde dim-techniek toepassen (anders dan voorgeschreven).
 • Als blijkt dat er aan het product of toebehoren van het product veranderingen zijn toegepast welke niet door de fabrikant zijn gedaan, dan vervalt fabrieksgarantie onmiddellijk. Hieronder valt onder andere ook: Het vervangen van bekabeling of drivers / transformators welke anders zijn dan hetgeen welke met het product geleverd is.
 • Breukschade (anders dan transportschade van pakketdiensten)
 • Minimale afwijkingen in kleur en glaswerk
 • Verander nooit geprepareerde kabelverbindingen en/of andere elektrische toebehoren. Ze zijn juist geprepareerd omdat het op die manier werkt.
 • Het product dient onder de juiste omstandigheden gebruikt te worden. Voor producten met elektrische onderdelen (waaronder dus ook lampen) geldt in de regel dat deze onder aanvaardbare temperaturen gebruikt moeten worden. Tevens dienen de IP-waarden van de lamp in acht genomen te worden op het moment dat je bijvoorbeeld besluit om de lamp in een vochtige of natte ruimte te monteren.

Bovenstaande zijn slechts een aantal voorbeelden waar rekening mee gehouden kan worden. Elke gararntie-claim is een specifieke zaak op zichzelf en zal dan ook altijd serieus bekeken worden door ons. Natuurlijk is het onderwerp “Garantie” nooit een leuk onderdeel. In eerste instantie voor jezelf niet. Dat begrijpen wij maar al te best. Wij willen het liefste dat jij minimaal binnen de eerste 24 maanden na jouw aankoop, smetvrij kunt genieten van het product. Daarom ook voor ons geen leuk onderdeel. Weet dat wij er alles aan zullen doen om samen tot een gepaste oplossing te komen. Daarbij vragen we jouw geduld en begrip. Wij dienen te schakelen tussen jou en de fabrikant (en vice versa). Dit kan soms wat tijd en moeite in beslag nemen. Houd daarbij in acht dat onze service ver rijkt maar in het laatste geval ook grenzen heeft waarbij zaken soms buiten onze cirkel van invloed liggen. Uiteraard hopen wij samen met jou dat je nooit een aanspraak op garantie hoeft te doen op het door jou aangeschafte product.

Was this article helpful?
Dislike 0
WhatsApp
Scan de code